smoke-tebgiahi

آیا واقعا دود سیگار مسکن گوش درد است!

ضررهای دمیدن دود سیگار در گوش، خیلی بیشتر از منافع احتمالی آن است، بنابراین بیمار هنگام گوش درد باید ضمن اجتناب از هرگونه دستکاری و به کار بردن درمان های غیر علمی به پزشک مراجعه کند.

محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقدند: درد گوش می تواند به علت تومور، التهاب، عفونت، ضربه، جسم خارجی، شنیدن صدای خیلی بلند و با تحریک گیرنده های درد قسمت های مختلف گوش ایجاد شود. درمان درد گوش باید با توجه به عامل ایجاد کننده درد انجام پذیرد و صرفا اقدام جهت از بین بردن درد بدون بررسی علت اصلی آن از نظر علم پزشکی مردود است.

البته سیگار با داشتن نیکوتین در ترکیب خود، باعث تحریک گیرنده های نیکوتینی (مزولیمبیک و راه نگرواستریاتال) شده و تا حدی درد را کاهش می دهد. در نتیجه حتی با نادیده گرفتن این مورد که دمیدن دود در گوش (به خصوص در اطفال) ممکن است منجر به آسیب دیدن پرده گوش شود، با به کار بردن آن، درمانی انجام داده ایم که بدون بررسی و کشف علت اصلی غیرقابل قبول است، چون با از بین بردن درد که یکی از نشانه های مهم هر بیماری است، شائبه بهبود بیماری به وجود می آید که به عدم پیگیری مشکل اصلی و پیشرفت آن منجر می شود.

 

نظر دهید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .